ultikor – husis.lv

ultikor

Elektroniskā karburatora vadība kompensē dažādu degvielu, augstuma virs jūras līmeņa, mitruma un temperatūras atšķirības