vari – husis.lv

vari

FlexiSpeed piedāvā bezpakāpju ātruma regulēšanu, izmantojot kreiso vai labo roku. Tas garantē elastību un ērtu lietošanu.