vienpakapju-sistema – husis.lv

vienpakapju-sistema

Vienpakāpes sistēma
Gliemežskrūve nodrošina efektīvu sniega savākšanu un izvadīšanu pa tekni.