57dd2bdb – husis.lv

57dd2bdb

Apturēšanas slēdzis automātiski atgriežas ON stāvoklī, lai iedarbināšana būtu bez problēmām.