aizsardziba-no-piesarnojuma-42b7205e – husis.lv

aizsardziba-no-piesarnojuma-42b7205e

Lai novērstu piesārņojumu un smilšu iekļūšanu sūknī, elektroniskajā spiediena sūknī ir integrēts liels filtrs.