ampro2 – husis.lv

ampro2

Tā kā Automower® tiek lādēts ar elektrības palīdzību, tas nerada kaitīgos izmešus.