automāt. sledz.-lv – husis.lv

automāt. sledz.-lv

Apturēšanas slēdzis automātiski atgriežas ON stāvoklī, lai iedarbināšana būtu bez problēmām.