citi4-lv – husis.lv

citi4-lv

Kompakto, pie sienas uzstādāmo šļūtenes kasti, var pagriezt par 180° un pielocīt pie sienas, lai taupītu vietu.