divpakapju-sist2 – husis.lv

divpakapju-sist2

Sniegs mašīnā tiek nogādāts ar dzenskrūvi un pēc tam tiek izpūsts laukā ar lielu apgriezienu ventilatoru.