erts-ad34d1c – husis.lv

erts-ad34d1c

Ar drenāžas skrūvi atlikušo ūdeni var viegli izsūknēt, ja, piemēram, ir gaidāms sals.