H1200411-lv – husis.lv

H1200411-lv

Kombinētā apturēšanas/droseles vadība atvieglo iedarbināšanu un samazina dzinēja pārplūdes iespēju.