h420-0275 – husis.lv

h420-0275

Snīpjiem ir mehāniska aizdare, lai pasargātu no negaidītas atvēršanās un šķidrumu noplūdes.