mainams-atrums – husis.lv

mainams-atrums

Maināms kustības ātrums gan uz priekšu, gan atpakaļgaitā. Tas tiek regulēts ar sviru, kas atrodas uz kontrolpaneļa.