regulejams-rokturis – husis.lv

regulejams-rokturis

Regulējamais rokturis sniedz atzīstamu komfortu.