signalizacija-2 – husis.lv

signalizacija-2

Pretzagļu signalizācija, ko varat aktivizēt pēc vēlmes un vajadzības, nodrošina pļāvējam maksimālu drošību.