slodzes-sadalijums – husis.lv

slodzes-sadalijums

Kopējās slodzes sadalījums
Stiprinājuma un uzkares korpuss sadala slodzi pilnībā.